Balenie

Poslednou činnosťou pred odoslaním dielov zákazníkovi je balenie. Dávame si záležať na tom, aby sa zákazníkovi doručili diely v plnej kvalite. V prípade, ak má náš zákazník špeciálne požiadavky, radi ich splníme, alebo spoločne nájdeme vhodný spôsob balenia. Na balenie používame kartónové priehradky, penové balenia, ohrádky a iné.