Meranie

Neoddeliteľnou súčasťou strojárskej výroby je presné meranie. Či jednorázové alebo opakované meracie úlohy môžu byť vykonávané pomocou prenosných meracích prístrojov Mitutoyo, ale aj lineárnym výškometrom Mitutoyo alebo ručne vedeným 3D meracím zariadením Mitutoyo Crysta plus M544. Na vyžiadanie vieme dodať výstupný merací protokol k dielcom.

Neoddeliteľnou súčasťou strojárskej výroby je presné meranie. Či jednorázové alebo opakované meracie úlohy môžu byť vykonávané pomocou prenosných meracích prístrojov Mitutoyo, ale aj lineárnym výškometrom Mitutoyo alebo ručne vedeným 3D meracím zariadením Hexagon Global LITE 7.10.7 CMM.  Na vyžiadanie vieme dodať výstupný merací protokol k dielcom.

Na základe našich dlhoročných skúseností s metrológiou a meraním Vám ponúkame aj profesionálne služby v oblasti externého merania a vyhotovenia meracích protokolov.  

Portfólio strojov

MITUTOYO CRYSTA Plus 454 

3D súradnicový merací prístroj 

Hexagon Global LITE 7.10.7 CMM 

Rozsah merania
X – Y – Z – 1000 – 700 – 660 mm