CNC sústruženie

Obrábanie na CNC sústruhu je zárukou vysokej kvality obrábaných súčastí. Sústruženie sa môže vykonávať ručne, v tradičnom tvare sústružníka, ktorý často vyžaduje nepretržitý dohľad obsluhou alebo pomocou automatizovaného sústruhu. Dnes najbežnejším typom takejto automatizácie je počítačové numerické riadenie, známejšie ako CNC. (CNC sa bežne používa s mnohými inými typmi obrábania okrem otáčania).

Pri otáčaní sa rotuje kus relatívne tuhého materiálu (ako je drevo, kov, plast alebo kameň) a rezací nástroj prechádza pozdĺž 1, 2 alebo 3 osami pohybu, aby sa vytvorili presné priemery a hĺbky. Sústruženie môže byť buď na vonkajšej strane valca alebo na vnútornej strane (tiež známe ako vyvŕtanie) na výrobu rúrkových komponentov do rôznych geometrií.

Portfólio strojov

DOOSAN PUMA 280

Dvojosí CNC sústruh
max. Ø 450 mm, L 650 mm 

DOOSAN LYNX 220

Dvojosí CNC sústruh
max. Ø 220 mm, L 250 mm 

DOOSAN PUMA 240

Trojosí CNC sústruh s poháňanými nástrojmi, max. Ø 400 mm, L 550 mm 

Okuma LB3000 EX II

Trojosí CNC sústruh 

Takisawa TS-4000Y 

Štvorosí CNC sústruh 

Takisawa TS-4000YS 

Päťosí CNC sústruh 

CNC stroje

Disponujeme produktívnymi šiestimi CNC sústruhmi s poháňanými nástrojmi, na ktorých Vám vieme osústružiť maximálny priemer súčiastky 500 mm na dĺžke 400 mm s maximálnou váhou obrobku 50 kg.

CNC sústruženie - charakteristika procesu

CNC sústruženie je moderný spôsob obrábania materiálov, ktorý využíva počítačovo riadené stroje na presné a efektívne vytváranie rôznych komponentov. CNC (Computer Numerical Control) sústruhy umožňujú automatizáciu procesu sústruženia, čo zvyšuje produktivitu a presnosť výroby.

Ako funguje CNC sústruženie?

CNC sústruženie zahŕňa používanie špeciálneho softvéru na programovanie pohybov nástroja, ktorý obrába materiál. Proces začína vytvorením CAD (Computer-Aided Design) modelu, ktorý je následne prevedený do CAM (Computer-Aided Manufacturing) softvéru. Tento softvér generuje G-kódy, ktoré určujú presné pohyby nástroja a rýchlosť otáčania sústruhu.

Výhody CNC sústruženia

  • Presnosť a konzistentnosť: CNC sústruhy zabezpečujú vysokú presnosť a opakovateľnosť výroby, čo je nevyhnutné pre sériovú výrobu a diely s vysokými požiadavkami na kvalitu.
  • Efektívnosť: Automatizácia procesu znamená rýchlejšie a efektívnejšie obrábanie, čo vedie k úspore času a zníženiu nákladov.
  • Flexibilita: CNC sústruženie umožňuje rýchlu zmenu medzi rôznymi projektmi, čo zvyšuje flexibilitu výroby.
  • Komplexné tvary: CNC sústruhy dokážu vytvárať komplexné tvary a detaily, ktoré by boli manuálnymi metódami veľmi náročné alebo nemožné dosiahnuť.