Hotové výrobky

Medzi  naše výrobky patria sústružné diele ako  hriadele, príruby, čapy púzdra a frézované dielce, príruby, konzoly, dosky, prípravky a diely s využitím 3D frézovania.